Požadavky pro dárcovství vajíček
 • Dárkyní se může stát zdravá žena ve věku 18 -35 let s minimálně SŠ vzděláním
 • V rodině se nevyskytuje žádné genetické nebo psychiatrické onemocnění
 • Jako dárkyně nelze akceptovat ženy z rizikových skupin vzhledem k HIV infekci. Je požadována negativita serologických testů na syfilis, HIV, hepatitis B, C.
Informace pro dárkyně
 • Darování vajíček je ze zákona bezúplatné. Dárkyně má však nárok na náhradu ušlého zisku, výdajů spojených s darováním, náklady na cestovné a kompenzaci nepohodlí s tím spojeným, která se většinou pohybuje kolem 20 000 Kč.
 • Při léčbě je vždy striktně dodržována zásada anonymity mezi dárkyní a příjemkyní – dárce nezná příjemce a příjemce nezná dárce.
Komu vajíčka daruji?

Darovaná vajíčka potřebují ženy po operativních gynekologických zákrocích, onkologické léčbě nebo ženy, u kterých nedošlo ke správnému vývoji vaječníků, neprodukují vajíčka vůbec nebo jen velmi špatné kvalitě (tzv. syndrom předčasného selhávání vaječníků). Dále ženy, které trpí vážnou genetickou chorobou, která by mohla být přenesena na plod.

 

Stále přibývají neplodné páry, které chtějí založit vlastní rodinu, ale k otěhotnění potřebují darovaná vajíčka a třeba právě Vy jim můžete pomoci.

zena1
 • zjistíte informace o svém zdravotním stavu
 • dostanete informace o svém reprodukčním zdraví (plodnosti)
 • dozvíte se výsledky svých testů na pohlavně přenosná onemocnění
 • bude Vám provedeno genetické vyšetření z krve, na základě kterého se zjistí, zda nejste nositelkou závažné genetické vady
 • můžete pomoci neplodným párům, které Vaši pomoc potřebují a nikdy by bez Vás nemohly mít děti
 • naše centrum asistované reprodukce má dlouholeté zkušenosti s dárcovským programem. Příprava dárkyň probíhá pod kontrolou lékaře. Dárcovský program provádíme již od roku 2003.
 • Darování vajíček je ze zákona bezúplatné. Dárkyně má však nárok na náhradu ušlého zisku, výdajů spojených s darováním, náklady na cestovné a kompenzaci nepohodlí s tím spojeným, která se většinou pohybuje kolem 20 000 Kč
1.Návštěva
 • vyplnění dotazníku dárkyně
 • pohovor s lékařem
  • gynekologické vyšetření + ultrazvuk a náběr krve
  • informace o dalším průběhu terapie
2.Návštěva
 • Sdělení výsledků provedených vyšetření
 • Podpis informovaného souhlasu
 • Vysvětlení léčebného plánu
3. Návštěva
 • Provedení ultrazvuku
 • Informace o dalším průběhu terapie
4. Návštěva
 • Provedení ultrazvuku
 • Informace o plánovaném výkonu
5. Návštěva
 • Podpis informovaného souhlasu + pohovor s lékařem
 • Příprava před plánovaným výkonem
 • Punkce vajíček
 • Refundace nákladů spojených s darování vajíček
Stimulace vaječníků
 • Probíhá asi 9 -15 dní, vše vám bude vysvětleno lékařem na začátku terapie. Lékař stanoví přesné dávkování léků, které si budete sama podkožně aplikovat.
 • Po opakované ultrazvukové kontrole budete připravena k odběru vajíček.
Odběr vajíček
 • Odběr (punkce) probíhá v přesně stanovený den a hodinu v celkové anestezii. Samotný výkon netrvá obvykle déle než 20 minut.
 • Poté budete ještě alespoň 2 hodiny odpočívat na lůžku a po propuštění lékařem můžete odejít s doprovodem domů.