Často kladené otázky


Jaká vyšetření musím podstoupit před darováním vajíček?

Potencionální dárkyně vajíček obvykle v IVF centru obdrží podrobný dotazník zjišťující údaje o svém zdravotním stavu, o zdravotním stavu rodinných příslušníků a příbuzných. Poté se provádí základní gynekologické vyšetření včetně ultrazvuku a odběr krve na povinná vyšetření dárců (krevní skupina a Rh faktor, screening sexuálně přenosných infekčních chorob, genetické vyšetření – karyotyp a mutace genů pro cystickou fibrózu) a hormonální laboratorní screening. Dle nálezů si může lékař eventuálně vyžádat ještě další doplňková vyšetření či lékařskou dokumentaci.

Je nutné k darování vajíček předem nějaké vyšetření nebo doporučení od mého ošetřujícího gynekologa?

Předem není nutné žádné vyšetření. Základní vyšetření si provede sám lékař IVF centra, ev. zajistí potřebná doplňková vyšetření. Doporučení ošetřujícího gynekologa je vhodné, nikoliv nezbytné.

Mohu darovat vajíčka, i když sama děti ještě nemám? Nebude odběr vajíček mít nějaký negativní vliv na moji plodnost a těhotenství v budoucnu?

Ano, darovat vajíčka může i žena bezdětná, ale preferují se zdravé ženy, které již děti mají. Odběr vajíček neovlivní změnu plodnosti ženy.  Pouze v případě, že by se vyskytly při darování komplikace jako například zánět či krvácení do dutiny břišní, pak by mohla být následná plodnost ženy negativně ovlivněna. Tyto komplikace jsou však velmi vzácné.

Zajímalo by mne, jak dlouho se chodí na injekce pro stimulaci před odebráním vajíček a jak dlouho po dobrání injekcí budu čekat na zákrok?

Většinou si stimulační injekce aplikují dárkyně samy, ale mohou i docházet na injekce do centra. Doba stimulace (a tedy aplikace injekcí) je závislá na typu stimulačního protokolu a reakci vaječníků dané dárkyně, většinou však 9-15 dní. Na odběr vajíček se chodí většinou 2 dny po poslední injekci.

Jak probíhá odběr vajíček (oocytů)? Je to bolestivé? Je potřeba celková anestezie? Mohu jít po zákroku ihned domů?

Odběr vajíček je asi 20ti minutový výkon, kdy se přes poševní stěnu dlouhou tenkou jehlou napíchne stimulovaný vaječník a odsává se z něho folikulární tekutina s vajíčky. Výkon se provádí pod ultrazvukovou kontrolou a zcela bez medikace by byl bolestivý. Nejčastěji se provádí v krátkodobé celkové anestezii, ale i medikamentosní utlumení bolesti analgosedací při výkonu je obvykle dostačující a komfortní. Po zákroku zůstává žena cca 2 hodiny pod dohledem zdravotního personálu a pak může odejít v doprovodu domů.

Hrozí při hormonální stimulaci před odběrem vajíček nárůst váhy?

V průběhu stimulace a krátce po výkonu se může objevit přechodný váhový vzestup, který je však většinou jen daný větším zadržováním tekutiny ve tkáních. S příchodem následné menstruace (cca 1-2 týdny po výkonu) se váha opět normalizuje na původní hodnotu.

Za jak dlouho od porodu mohu darovat vajíčka? Musí se počkat na návrat menstruace nebo lze i dříve?

Po porodu se určitě vyčkává na návrat menstruačního cyklu a na ukončení kojení.

Mohu darovat vajíčka, i když užívám dlouhodobě hormonální antikoncepci?

Většinou můžete.  Záleží na typu užívané antikoncepce. Některá se jen krátkodobě přeruší, některou je nutno přechodně změnit na jiný druh a některá není pro darování vhodná.

Mohu darovat vajíčka opakovaně? Kolikrát lze odběr opakovat? Jaký musí být minimální časový odstup mezi zákroky?

Standardně se nedoporučuje stimulovat vaječníky pro účely darování více než 5krát za život, my doporučujeme pro nerodivší maximálně 3x. Minimální časový odstup je 3 měsíce.

Hrozí při darování vajíček nějaká rizika? Jaká?

Každý výkon má svá možná rizika. Naštěstí se komplikace s darováním vajíček vyskytují vzácně.  Mezi relativně nejčastější a dobře zvladatelné patří mírná forma hyperstimulačního syndromu. Velmi vzácně se může vyskytnout těžší forma hyperstimulačního syndromu nebo například zánětlivá či krvácivá komplikace vyžadující antibiotickou léčbu či operační zákrok. Často se preventivně podávají léky na snížení eventuálního rizika trombotických komplikací.

Mohu během hormonální stimulace otěhotnět? Jsou s tím spojená nějaká rizika?

K nechtěnému otěhotnění dárkyně může dojít při nechráněném styku v době odběru vajíček, proto se 2 dny před odběrem a asi týden po něm doporučuje při event. pohlavním styku ochrana prezervativem.  Při selhání tohoto opatření je zde riziko vzniku event. vícečetného těhotenství.

Mohu dárcovstvím pomoci konkrétnímu páru? Lze darovat vajíčka někomu konkrétně?

V České republice je dárcovství vajíček ze zákona zcela anonymní a to oboustranně – dárce nezná příjemce a příjemce nezná dárce.

Jaké jsou aktuální požadavky na dárkyně – věk, zdravotní stav, vzdělání – a jaká je výše odměny za dárcovství vajíček?

Dárkyní může být zdravá žena ve věku 18-35 let s minimálně  SŠ vzděláním bez maturity. Darování vajíček je ze zákona bezúplatné. Dárkyně má však nárok na náhradu ušlého zisku, výdajů spojených s darováním a kompenzaci nepohodlí s tím spojeným, která se většinou pohybuje kolem 30 000 Kč.