Požadavky pro dárcovství vajíček
 • Dárkyní se může stát zdravá žena ve věku 18 – 34 let.
 • Fyzicky i psychicky zdravá žena bez prodělaných závažných onemocnění bez genetické rodinné zátěže.
 • Budete vyšetřena gynekologicky, hormonálně, serologicky (hepatitis-žloutenka B, C , HIV, Syphylls), geneticky (na možná onemocnění, která mohou závažně ovlivnit zdraví budoucího dítěte) + vyšetření toxikologické.
 • Pro Vaši informaci – získáte údaje o svojí plodnosti a eventuálních genetických rizicích, která pak můžete využít v případě Vašeho dalšího těhotenství.
Informace pro dárkyně
 • Darování vajíček je ze zákona anonymní a čestné. Dárkyně má však nárok na náhradu ušlého zisku, výdajů spojených s darováním, náklady na cestovné a kompenzaci nepohodlí s tím spojeným. Refundace nákladů se pak většinou pohybuje kolem 30 000 Kč + náklady na dopravu.
 • Při léčbě je vždy striktně dodržována zásada anonymity mezi dárkyní a příjemkyní – i mezi příjemkyní a narozeným dítětem.
Komu vajíčka daruji?

Darovaná vajíčka jsou použita pro ženy po operativních gynekologických zákrocích, ženy po onkologické léčbě, která znemožňujě jejich otěhotnění z jejich vlastních vajíček, ženy se závažnou formou endometriozy, ženy s předčasným ovariálním selháním nebo ženy , kterým se opakovaně nedaří otěhotnět z vajíček vlastních.

 

Stále přibývají neplodné páry, které chtějí založit vlastní rodinu, ale k otěhotnění potřebují darovaná vajíčka a třeba právě Vy jim můžete pomoci.

zena1
 • zjistíte informace o svém zdravotním stavu
 • dostanete informace o svém reprodukčním zdraví (plodnosti)
 • dozvíte se výsledky svých testů na pohlavně přenosná onemocnění
 • bude Vám provedeno genetické vyšetření z krve, na základě kterého se zjistí, zda nejste nositelkou závažné genetické vady
 • můžete pomoci neplodným párům, které Vaši pomoc potřebují a nikdy by bez Vás nemohly mít děti
 • naše centrum asistované reprodukce má dlouholeté zkušenosti s dárcovským programem. Příprava dárkyň probíhá pod kontrolou lékaře. Dárcovský program provádíme již od roku 2003.
 • Darování vajíček je ze zákona bezúplatné. Dárkyně má však nárok na náhradu ušlého zisku, výdajů spojených s darováním a kompenzaci nepohodlí s tím spojeným, která je 30 000 Kč + náklady na dopravu.
1.Návštěva
 • vyplnění dotazníku dárkyně
 • pohovor s lékařem
  • gynekologické vyšetření + ultrazvuk a náběr krve
  • informace o dalším průběhu terapie
2.Návštěva
 • Sdělení výsledků provedených vyšetření
 • Podpis informovaného souhlasu
 • Vysvětlení léčebného plánu
3. Návštěva
 • Provedení ultrazvuku
 • Informace o dalším průběhu terapie
4. Návštěva
 • Provedení ultrazvuku
 • Informace o plánovaném výkonu
5. Návštěva
 • Podpis informovaného souhlasu + pohovor s lékařem
 • Příprava před plánovaným výkonem
 • Punkce vajíček
 • Refundace nákladů spojených s darování vajíček
Stimulace vaječníků
 • Probíhá asi 9 -15 dní, vše vám bude vysvětleno lékařem na začátku terapie. Lékař stanoví přesné dávkování léků, které si budete sama podkožně aplikovat.
 • Po opakované ultrazvukové kontrole budete připravena k odběru vajíček.
Odběr vajíček
 • Odběr (punkce) probíhá v přesně stanovený den a hodinu v celkové anestezii. Samotný výkon netrvá obvykle déle než 20 minut.
 • Poté budete ještě alespoň 2 hodiny odpočívat na lůžku a po propuštění lékařem můžete odejít s doprovodem domů.